Redenen dat melkkoeien het melkveebedrijf verlaten

Het is economisch gezien interessant om een melkkoe zo lang (en zo oud) mogelijk op het melkveebedrijf te laten blijven. Ook maatschappelijk ligt deze wens er sterk. Toch verlaten melkkoeien veelal vroegtijdig het bedrijf.

De gewoonlijke vervanging binnen het bedrijf, daar ontkom je niet aan. Maar wanneer verlaat de koe het melkveebedrijf en belangrijker nog: waarom verlaat ze het bedrijf? Het is in onderstaande grafiek duidelijk te zien dat in de eerste 60 dagen van de lactatie koeien veelal het bedrijf verlaten. Gedurende de lactatie zwakt dit af, maar aan het einde van de lactatie neemt deze kans weer toe.

Redenen van verlaten melkveebedrijf | TheTransitionCompany

Redenen van afvoer

Wat zijn in de eerste 60 dagen veelal de redenen voor afvoer? Klauwproblemen, vruchtbaarheidsproblemen, mastitis en andere weerstandsproblemen. De vraag die in deze gesteld moet worden: Is dit wel de echte reden voor afvoer?

Klauwproblemen

Klauwproblemen is een veel opgegeven reden voor een melkkoe om het bedrijf vroegtijdig te verlaten. Ze loopt kreupel, heeft daardoor minder loop naar het voerhek. Gevolg: reden van afvoer is klauwproblemen. Maar waarom loopt ze dan kreupel?

Als het vetkussentje tussen de klauwen weg is, zorgt dit voor minder demping en gevoeligheid bij lopen. Dit vetkussentje is energie gestuurd. Is ze in ketose, dan is er een te kort aan glucogene energie. Ze spreekt dan haar vet reserves aan om dit te kort aan te vullen. Het vetkussentje is een van de eerste vetreserves die hiervoor wordt gebruik. De gevolgen spreken voor zich.

De echte reden verlaten melkveebedrijf

Ketose is een van de meest voorkomende hoofdredenen van afvoer. Naast klauwproblemen geldt dit ook vruchtbaarheid. De vorming van de eicel is namelijk ook energie gestuurd. Naast ketose is ook calciumstofwisseling een hoofdreden voor afvoer. Bijvoorbeeld het sluiten van de slotgaten van de spenen is erg calcium gerelateerd. Deze twee hoofdredenen zijn in vele gevallen de echte reden van afvoer, maar worden niet vaak genoemd.

 

Video’s Van Voeren Naar Voeden

Meer informatie?

15 + 3 =