HEATMIX

Wapen koeien tegen hittestress

R

Vlottere koeien

R

Pensondersteuning

R

Energie voor vruchtbaarheid

R

Sneller herstel

Hittestress heeft grote invloed op melkkoeien. Ze gebruikt haar energie meer voor het afkoelen van het lichaam dan voor melkproductie of reproductie. Daarnaast kost het herstel na de warme dagen ook veel energie en tijd.

HEATMIX ondersteunt melkkoeien tijdens de warme dagen. Door de toevoeging van o.a. pensbestendige glucose zal de impact van hittestress minder groot zijn. Hierdoor zal ze ook sneller herstellen van hittestress.

R

Stimuleren van voeropname

R

Extra energie voor melkproductie en reproductie

R

Ondersteuning onderhoudsbehoefte

De impact van hittestress

Veelal denkt men dat een koe onder invloed van hitte minder melk geeft door een lagere drogestofopname. Dit is slechts gedeeltelijk waar. Onder warme omstandigheden verandert ook het metabolisme van de koe. Er gaat minder energie naar de melkproductie.

Tegelijkertijd slaat de koe een groot deel van de opgenomen energie op in spierweefsel. Hiervoor wordt glucose gebruikt. Hierdoor wordt de energie dus niet gebruikt voor de melkproductie en reproductie. Het wordt vooral gebruikt voor het afkoelen het lichaam en het beschermen tegen de warmte.

Hittestress begint bij melkkoeien al vanaf 22-25 graden Celsius. Wees daarom tijdig met het ondersteunen van uw koeien. Hittestress heeft grote gevolgen op de vruchtbaarheid.

Harrald Helmers

Specialist TheTransitionCompany

HEATMIX

Meest complete aanpak

Normaliter wordt alleen maar eenzijdig een middel gebruikt om de impact van hittestress te reduceren. Dit is dan extra energie toevoer of alleen bevorderen van drogestofopname.

 

HEATMIX doet meer!

  • Bevorderen van drogestofopname
  • Extra energie voor melkproductie en reproductie
  • Bevorderen van algehele gezondheid
  • Ondersteunen van het afkoelen

Toepassing

Heatmix is eenvoudig en direct toe te passen in een TMR-rantsoen. Gebruik Heatmix vlak voor als de warme dagen zich aandienen. Wanneer de hitte voorbij is, kan er met de toepassing van Heatmix worden gestopt.

Meer informatie over Heatmix

6 + 15 =

Contact

TheTransitionCompany
Korte Venen 7
8331 TG Steenwijk
T 0521-513042