Hittestress bij melkkoeien

Hittestress bij melkkoeien brengen grote gevolgen met zich mee. Niet alleen op korte termijn (lagere voeropname), maar ook op lange termijn (vruchtbaarheid).

Veelal denkt men dat een koe onder invloed van hitte minder melk geeft door een lagere drogestofopname. Maar dat is slechts gedeeltelijk waar. Onder warme omstandigheden verandert ook het metabolisme van de koe. Er gaat minder energie naar de melkproductie. Tegelijkertijd slaat de koe een groter deel van de opgenomen energie op in spierweefsel in de vorm van glucose. Hierdoor wordt de energie dus niet gebruikt voor de melkproductie, maar gebruikt het om het lichaam af te koelen en te beschermen tegen de warmte.

Gevolgen hittestress bij melkkoeien

  • Lagere voeropname
  • Lagere herkauwactiviteit
  • Verandering van hormoonhuishouding
  • Verminderde vruchtbaarheid
  • Hogere onderhoudsbehoefte

Met de toevoeging van extra pensbestendige glucose tijdens de opstart ondersteun je dit natuurlijke proces. Terwijl er ook volop energie beschikbaar is voor de melkproductie.

Let op de aanpassingen in het rantsoen

Door de verminderde opname als gevolg van hittestress en de verwarmde gevoerde voedergewassen, wordt meestal de energiedichtheid van het rantsoen verhoogd. Dit wordt veelal bereikt met het voeren van extra krachtvoer en vermindering van het aandeel ruwvoer. Deze aanpassing moet met zorg worden uitgevoerd, want het kan invloed hebben op een lagere pH-waarde in de pens.

Lagere herkauwactiviteit

De combinatie van een warmer rantsoen en het verminderde vermogen van de koe om de pens te neutraliseren (gevolg van hoger kwijlen en minder speekselgehalte HCO-3), verhoogt het risico op pensverzuring en daarmee een ongezonde pens. Om de herkauwactiviteit op peil te houden moeten de pensbacteri├źn gestimuleerd blijven. Dit kan door middel van het verstrekken van aminozuren en peptiden uit gisten.

Het ruwvoer fris houden tijdens de warme dagen heeft een positief effect op de drogestofopname. Het toevoegen van Cooldown kan hierbij helpen.

Naast het verhogen van de energiedichtheid worden ook additieven als glycerol en vetten gebruikt om de melkkoe door de hittestress heen te loodsen. Deze oplossingen bieden echter een extra uitdaging voor de melkkoe zelf. Het voeren van deze producten zal de voeropname verminderen en het verbranden van deze vetten zal de lichaamswarmte nog verder verhogen.

Hittestress | vergelijking glucose en vet

 

 

 

 

 

Afbeelding: Bio-energetica en metabolische warmteproductie door oxidatie van glucose
of vetzuren in de veronderstelling dat er 100 kcal energie nodig is.

Heatmix wapent de melkkoeien effectiever tegen hittestress dan vetten

Verandering hormoonhuishouding

Er is meer energie nodig om het lichaam af te koelen tijdens de warme dagen. Hierdoor verandert de melkkoe haar hormoonhuishouding. Het metabolisme (stofwisseling) richt zich meer op het onderhoud van haar lichaam. Dit gaat ten koste van de energie welke nodig is voor de vorming van melk en vruchtbaarheid.

Vruchtbaarheid

De productie en rijping van de eicel is energie gestuurd. Het hormoon IGF is hierin belangrijk, want deze zorgt voor de ontwikkeling van de eicel. Voor deze ontwikkeling is het hormoon veel glucose nodig. Ten tijde van hitte gebruikt de koe veel energie (glucose) voor de afkoeling van het lichaam. Dit gaat dus ten koste van de glucose voor het hormoon IGF, dus de vorming van de eicel.

Dit zorgt er dus voor dat de melkkoe niet drachtig kan worden. Dit is niet alleen tijdens de warme dagen, maar dit speelt ook nog na de hitte. Het kost de melkkoe veel tijd om de hormoonhuishouding weer op orde te krijgen door hittestress.