Oplossing voor negatieve energiebalans

Het energietekort, negatieve energiebalans, in de eerste weken na het kalven is met een gewoon opstartrantsoen onvermijdelijk, met alle gevolgen van dien. De pensbestendige energie in GluNergy kan het tekort wel opheffen

Hoe ontstaat de negatieve energiebalans?

Elk melkveehouder kent het begrip negatieve energiebalans. Nieuwmelkte koeien verbruiken in de eerste weken van de lactatie veel meer energie dan ze kunnen opnemen.  Het gevolg: ze verliezen conditie en worden gevoelig voor afkalfziekten, zoals ketose, melkziekte en vruchtbaarheidsproblemen. Dit kost op vrijwel elk bedrijf onnodig veel ergernis en geld.

De uitdaging is: hoe kunnen we verse koeien meer energie laten opnemen. Omdat de voeropname en de capaciteit van de pens beperkt zijn, is een pensbestendige oplossing nodig. GluNergy is een aanvulling op het opstartrantsoen in de vorm van pensbestendige glucose. Dat levert gemakkelijke opneembare energie op darmniveau.

Negatieve energiebalans | TheTransitionCompany

Betere vruchtbaarheid

De extra glucose heeft ook een directe invloed op de hormoonhuishouding. Glucose stimuleert de vorming van het hormoon IGF, belangrijk voor de ontwikkeling van de eicel. Daardoor zorgt GluNergy in het rantsoen ook voor een vlottere eerste tocht en betere vruchtbaarheidscijfers.

Op elk bedrijf toepasbaar

In de praktijk kan elke veehouder de voordelen van GluNergy benutten. Het product bestaat uit fijne bolletjes ter grootte van suikerkorrels. Deze laten zich net zo gemakkelijk in de voermengwagen doseren als mineralenmengsels. Voor toepassing in een robot of voerstation is een dosator mogelijk. Mengvoerfabrikanten kunnen het product zelfs in een brok persen.

Hittestress en glucose

Pensbestendige glucose wapent koeien tegen hittestress, aldus onderzoeker en adviseur Onno Breitsma. ‘Veel mensen denken dat een koe onder invloed van hitte minder melk geeft door een lagere drogestofopname. Maar dat is slechts gedeeltelijk waar”, stelt hij. “Onder warme omstandigheden verandert ook het metabolisme van de koe. Er gaat minder energie naar de melkproductie, tegelijkertijd slaat de koe een groter deel van de opgenomen energie op in spierweefsel in de vorm van glucose. Met GluNergy geef je tijdens de opstart extra glucose en ondersteun je dit natuurlijke proces, terwijl er ook volop energie beschikbaar is voor de melkproductie.”