Probleemloos de lactatie in. Elke lactatie weer.

Directe energie voor nieuwmelkte koeien

R

Hogere melkproductie

R

Meer energie

R

Betere vruchtbaarheid

R

95% opname in de darm

De oplossing voor negatieve energiebalans

Het energietekort in de eerste weken na het kalven is met een gewoon opstartrantsoen onvermijdelijk, met alle gevolgen vandien. De pensbestendige glucose in GluNergy kan het tekort wel opheffen.

95% wordt opgenomen in de darm

Glucose zorgt voor een betere leverfunctie

Elke melkveehouder kent het begrip negatieve energiebalans. Nieuwmelkte koeien verbruiken in de eerste weken van de lactatie veel meer energie dan ze kunnen opnemen.

Het gevolg: ze verliezen conditie en worden gevoelig voor afkalfziekten, zoals ketose, melkziekte en vruchtbaarheidsproblemen. Dit kost op vrijwel elk bedrijf onnodig veel ergernis en geld.

De uitdaging is: hoe kunnen we verse koeien meer energie laten opnemen. Doordat de voeropname en capaciteit van de pens beperkt is, is een pensbestendige oplossing nodig. GluNergy is een aanvulling op het opstartrantsoen in de vorm van een pensbestendige glucose. Dat levert gemakkelijk opneembare energie op darmniveau.

Negatieve energiebalans | TheTransitionCompany

Extra power die de pens passeert

Pensbestendige energie is de enige oplossing voor de negatieve energiebalans bij verse koeien die goed werkt. Melkveebedrijven die GluNergy verwerken in hun opstartrantsoen zien hun BSK met 3,3 punten stijgen.

Onno Breitsma - Nutritionist

Betere vruchtbaarheid

De extra glucose heeft ook een directe invloed op de hormoonhuishouding. Glucose stimuleert de vorming van het hormoon IGF, belangrijk voor de ontwikkeling van de eicel. Daardoor zorgt GluNergy in het rantsoen ook voor een vlottere eerste tocht en betere vruchtbaarheidscijfers.

Op elk bedrijf toepasbaar

In de praktijk kan elke melkveehouder de voordelen van GluNergy benutten. Het product bestaat uit fijne bolletjes ter grootte van suikerkorrels. Deze laten zich net zo gemakkelijk in de voermengwagen doseren als mineralenmengsels. Voor de toepassing in een robot of voerstation is een dosator mogelijk. Mengvoerfabrikanten kunnen het product zelfs in een brok persen.